divendres, 23 de març de 2012

La distància d'edició

La distància d'edició entre dues paraules es defineix com el mínim número de canvis de lletres (addicions, eliminacions o substitucions) que s'ha de fer a una paraula per obtenir l'altra.

Serveix per a poder determinar el grau de semblança entre dues paraules.